Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Bromus L.
Taxon : Bromus erectus HUDSON

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Bromus
Species Bromus erectus HUDSON

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : suyu kanallarla taşınan, sıkça kalkerli toprak
Yükseklik : 1000-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Güneybatı ve Orta Avrupa, Kuzey Afrika, Güneybatı Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, KARS, BİTLİS, AĞRI, ARTVİN, ERZURUM, HATAY, BAYBURT
Based on Grids:
A8, A9, B9, B10, C5, C6