Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Bromus L.
Taxon : Bromus inermis LEYSSER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Bromus
Species Bromus inermis LEYSSER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : tepeler, ekilen araziler, dere kenarları, ıslak otlaklar, yolkenarları
Yükseklik : 1800-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Trakya, Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Ilıman Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, AĞRI, EDİRNE, ERZURUM, KONYA, VAN
Based on Grids:
A1, A8, A9, B8, B9, B10, C5, C10