Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Avena L.
Taxon : Avena sativa L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Avena
Species Avena sativa L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : ekili araziler
Yükseklik : 0-1900
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KB. Türkiye, KD. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kuzey, Batı ve Orta Avrupa, Akdeniz, Orta ve Güney Rusya, Kırım, Kafkasya, Kuzey

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, KARS, İÇEL, KONYA
Based on Grids:
A2, A9, A10, C3, C5