Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Trisetaria FORSSKAL
Taxon : Trisetaria loeflingiana (L.) PAUNERO

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : kuru kumlu yerler, callıgonum sitebi
Yükseklik : 850-1900
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Orta Avrupa, Akdeniz, Kafkasya, Güney Rusya, Kuzey İran, Kuzey Irak, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KAYSERİ, KONYA, NİĞDE
Based on Grids:
B5, B10, C5