Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Brassicaceae
Genus : Erysimum L.
Taxon : Erysimum pulchellum (WILLD.) GAY

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Capparales
Family Brassicaceae
Genus Erysimum
Species Erysimum pulchellum (WILLD.) GAY

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : çayır, moloz, kayalık yamaç
Yükseklik : 1300-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve komşu D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, Balkanlar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, KASTAMONU, AMASYA, BURSA, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, SİVAS, TRABZON, TUNCELİ
Based on Grids:
A2, A4, A5, A7, A8, A9, B6, B7