Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Zingeria P. SMIRNOV
Taxon : Zingeria biebersteiniana (CLAUS) P. SMIRNOV subsp. trichopoda (BOISS.) R. MILL

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : bataklık alanları kıyıları ve nemli yerler
Yükseklik : 1300-2300
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye Çölü, K. Irak, Kafkasya, K B İran, Transcaspıa, Sibirya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ANKARA, KAYSERİ, MALATYA, SİVAS
Based on Grids:
A4, B6, B9, C6, C10