Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Cornucopiae L.
Taxon : Cornucopiae cucullatum L.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-5
Habitat : nemli kıyılar, bataklık alanlar, işlenmiş topraklar
Yükseklik : 0-500
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : İtalya, Sicilya, Yunanistan, Ege, B. Suriye, Suriye Çölü, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
GAZİANTEP, ANTALYA, AYDIN, DİYARBAKIR, HATAY, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, MUĞLA
Based on Grids:
B1, B7, C2, C4, C6, C7