Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Bellardiochloa CHIOV.
Taxon : Bellardiochloa polychroa (TRAUTV.) ROSHEV.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : çimenli alpinik otlaklar
Yükseklik : 2300-3200
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, Kuzey Irak (Algırd Da.) Kuzey İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, ORDU, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A2, A8, B8, B10