Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Poa L.
Taxon : Poa araratica TRAUTV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Poa
Species Poa araratica TRAUTV.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : kayalık kireçtaşlı yamaçlar, volkanik hareketli kayalar
Yükseklik : 2180-4300
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Kuzey Irak, Kuzey ve Kuzey Batı İran, Afganistan, Orta Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, HAKKARİ, BATMAN, BİTLİS, AĞRI, ERZURUM, TRABZON
Based on Grids:
A7, A9, B8, B9, B10, C10