Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Eremopoa ROSHEV.
Taxon : Eremopoa multiradiata (TRAUTV.) ROSHEV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Eremopoa
Species Eremopoa multiradiata (TRAUTV.) ROSHEV.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : akarsu kenarındaki şistli yamaçlar, kavaklılar
Yükseklik : 1700-2150
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, Kuzey Irak, Kuzey Batı İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, VAN
Based on Grids:
B9, C10