Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Catabrosella (TZVELEV) TZVELEV
Taxon : Catabrosella araratica (LIPSKY) TZVELEV

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : kayalık yamaçlar ve taraçalar, alpinik otlaklar
Yükseklik : 2250-3960
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan (Dağ)
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan´ı

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, TRABZON
Based on Grids:
A7, B9, B10, C9