Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Catabrosella (TZVELEV) TZVELEV
Taxon : Catabrosella parviflora (BOISS. ET BUHSE) ALEXEEV EX R. MILL subsp. calvertii (BOISS.) ALEXEEV EX R. MILL

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : volkanik kayalıklar ve kireçtaşlı yamaçlar, otlaklar, yol kenarları
Yükseklik : 1550-2790
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. ve komşu Karasal Anadoku
Genel Dağılımı : Ermenistan, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, ERZURUM, SİVAS, BAYBURT
Based on Grids:
A8, A9, B6, B8, B10