Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Colpodium TRIN.
Taxon : Colpodium versicolor (STEVEN) SCHMALH.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Colpodium
Species Colpodium versicolor (STEVEN) SCHMALH.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : alpinik hareketli volknaik kayalıklar
Yükseklik : 3000-4360
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Kuzeybatı İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BİTLİS, AĞRI
Based on Grids:
B9, B10