Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Sesleria SCOP.
Taxon : Sesleria phleoides STEVEN EX ROEMER ET SCHULTES

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : alpinik hareketli yayalık ve açık kayalıklar eriyen kar kenarında, kireç taşlı yamaçlar
Yükseklik : 1600-2000
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Anadolu ve 34 Derece boylamının Doğusunda Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, Kuzey İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, AĞRI, AMASYA, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, İÇEL, KAYSERİ, NİĞDE, SAMSUN, VAN
Based on Grids:
A5, A7, A8, A9, B5, B6, B8, B9, B10, C5