Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Stipa L.
Taxon : Stipa hohenackeriana TRIN. ET RUPR. var. hohenackeriana TRIN. ET RUPR.

Vernacular Names of The Taxon
Palak

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Stipa
Species Stipa hohenackeriana TRIN. ET RUPR.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : açık step, taşlık yamaçlar
Yükseklik : 300-2400
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye Çölü, Kuzey Irak, Transkafkasya, Afganistan, Pakistan, Orta Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AĞRI, KONYA
Based on Grids:
B4, B10, C5