Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Brassicaceae
Genus : Sobolewskia BIEB.
Taxon : Sobolewskia clavata (BOISS.) FENZL.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : kayalık yamaç
Yükseklik : 700-1800
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : G., D. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, IĞDIR, ANTALYA, ARTVİN, ERZİNCAN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, İÇEL, NİĞDE, TOKAT
Based on Grids:
A6, A7, A8, A9, B7, B9, C3, C4, C5