Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Aeluropus TRIN.
Taxon : Aeluropus lagopoides (L.) TRIN. EX THWAITES var. lagopoides (L.) TRIN. EX THWAITES

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : yazın kuruyan bataklıklar
Yükseklik : 100-100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. ve G. (Amanoslar) Anadolu
Genel Dağılımı : Sicilya, Malta, Girit, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Batı´dan Orta Asya´ya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HATAY
Based on Grids:
B10, C6