Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Arenaria L.
Taxon : Arenaria lychnidea BIEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Arenaria
Species Arenaria lychnidea BIEB.
Genus Arenaria
Species Arenaria lychnidea BIEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : çağıllık ve kayalık uçurumlar
Yükseklik : 2500-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. Karadeniz
Genel Dağılımı : Kafkasya, Gürcistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, GÜMÜŞHANE
Based on Grids:
A8, B10