Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Arenaria L.
Taxon : Arenaria dianthoides SMITH

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Arenaria
Species Arenaria dianthoides SMITH
Genus Arenaria
Species Arenaria dianthoides SMITH

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : taşlı çayırlık
Yükseklik : 1800-2450
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, KB. İran, Gürcistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, AĞRI, ERZURUM, VAN
Based on Grids:
A9, B9, B10