Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Minuartia L.
Taxon : Minuartia aizoides (BOISS.) BORNM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Minuartia
Species Minuartia aizoides (BOISS.) BORNM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : dağlık meralar
Yükseklik : 2000-3600
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan ve Gürcistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, BİTLİS, AĞRI, ERZURUM, GİRESUN, AKSARAY
Based on Grids:
A7, A8, A9, B5, B8, B9, B10