Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Stellaria L.
Taxon : Stellaria holostea L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Stellaria
Species Stellaria holostea L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-6
Habitat : çalılık, yol kenarı, yaş yerler
Yükseklik : 50-1600
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K., B., O. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Kafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, ZONGULDAK, KASTAMONU, AMASYA, BİLECİK, GİRESUN, KIRKLARELİ, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, SİVAS, TRABZON
Based on Grids:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8