Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Stellaria L.
Taxon : Stellaria kotschyana FENZL

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Stellaria
Species Stellaria kotschyana FENZL

General Taxon Information
Ömür : Tek-Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık yerler ve yamaçlar
Yükseklik : 1900-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, K. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
B7, B8, C10