Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Cerastium L.
Taxon : Cerastium dominici KIT TAN ET R. MILL

Chromozom Counts Information
  • Referans: Favarger (1976)
    • Örnek: Tissot-Daguette 21674 (Muğla; Göz Tepe)
      Kromozom sayısı:30

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Cerastium
Species Cerastium dominici KIT TAN ET R. MILL

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : ofıyolıtık çağıllık
Yükseklik : 2000-2000
Endemik : endemik
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : B. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Taksonun il düzeyinde dağılımı bulunamadı.
Taksonun kare düzeyinde dağılımı bulunamadı.