Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Cerastium L.
Taxon : Cerastium fragillimum BOISS.

Chromozom Counts Information
  • Referans: Çelebioğlu &Favarger (1986a)
    • Örnek: Çelebioğlu & Favarger, 84-12-1 (Osmaniye; Above Yarpuz)
      Kromozom sayısı:30

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Cerastium
Species Cerastium fragillimum BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : çağıllıklar ve ormanlar
Yükseklik : 700-1200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : B., O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kıbrıs, Lübnan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Taksonun il düzeyinde dağılımı bulunamadı.
Taksonun kare düzeyinde dağılımı bulunamadı.