Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Bufonia L.
Taxon : Bufonia calyculata BOISS. ET BAL.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık yamaçlar
Yükseklik : 0-1900
Endemik : endemik
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : B., O., D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ANTALYA, İÇEL, MUĞLA, NİĞDE
Based on Grids:
C2, C3, C4, C5, C9, C10