Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Telephium L.
Taxon : Telephium oligospermum STEUD. EX BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : volkanik tepeler, kayalık ve taşlı yamaçlar
Yükseklik : 1000-1750
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ELAZIĞ, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
B7, B9, C9