Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Dianthus L.
Taxon : Dianthus leptopetalus WILLD.

Chromozom Counts Information
  • Referans: Günak-Sünter (1978)
    • Örnek: Günak ISTF, 27274 (İstanbul; Bakırköy)
      Kromozom sayısı:30

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Dianthus
Species Dianthus leptopetalus WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : çağıllık ve sedir çalıları içinde
Yükseklik : 100-1800
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : G. ve O. Rusya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Hazar Denizi, Sibirya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, AMASYA, ANTALYA, ÇANAKKALE, TEKİRDAĞ
Based on Grids:
A1, A2, A6, C3