Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Dianthus L.
Taxon : Dianthus crinitus SM. var. crinitus SM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Dianthus
Species Dianthus crinitus SM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : volkanik kaya yamaçları ve dağ stepleri
Yükseklik : 800-2600
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ege Adaları

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARDAHAN, HAKKARİ, ANKARA, ANTALYA, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ, KONYA, NİĞDE, SİVAS, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A4, A7, A9, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C2, C4, C5, C9