Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Saponaria L.
Taxon : Saponaria orientalis L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Saponaria
Species Saponaria orientalis L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-8
Habitat : kayalık yamaçlar, çağıllıklar, nadas tarlaları
Yükseklik : 400-2000
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., O., D. Anadolu
Genel Dağılımı : Yunanistan, Kafkasya, Horasan, K. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARS, KASTAMONU, BİTLİS, ADIYAMAN, AMASYA, ANKARA, BURDUR, ELAZIĞ, ERZURUM, GİRESUN, KAYSERİ, KÜTAHYA, BAYBURT
Based on Grids:
A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, C2, C7