Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Gypsophila L.
Taxon : Gypsophila pulvinaris RECH. FIL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Gypsophila
Species Gypsophila pulvinaris RECH. FIL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : yastık-formu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : kireçtaşı uçurumlar
Yükseklik : 1300-2500
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI
Based on Grids:
A10