Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Gypsophila L.
Taxon : Gypsophila silenoides RUPR.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Gypsophila
Species Gypsophila silenoides RUPR.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kıyılar, volkanik kaya yamaçları, çayırlar
Yükseklik : 1800-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9