Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene capitellata BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene capitellata BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kayalar ve açık çayır araziler
Yükseklik : 1000-2500
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : K., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, KARS, SİİRT, BİTLİS, ERZİNCAN, GİRESUN, KAYSERİ, KONYA, MUŞ, NİĞDE, SİVAS, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C5