Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene lasiantha KOCH

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene lasiantha KOCH

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : çağıllıklar ve kayalık yamaçlar
Yükseklik : 1500-3300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, AĞRI, GİRESUN, KAYSERİ, SİVAS, VAN
Based on Grids:
A7, A9, B5, B6, B9, B10, C9