Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene bupleuroides L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene bupleuroides L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalık yerler, çayırlar
Yükseklik : 1500-2800
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., B. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Balkanlar, Bulgaristan, Romanya, O. Avrupa, Kırım, G. Rusya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, ARTVİN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, MUĞLA, SİVAS, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A7, A8, A9, B6, B7, B8, B9, B10, C2