Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene spergulifolia (DESF.) BIEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene spergulifolia (DESF.) BIEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : çağıllıklar, yamaçlar ve step
Yükseklik : 800-3100
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : O., K., D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : İran, K. Irak, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, BİTLİS, AĞRI, ANKARA, ANTALYA, ÇORUM, GÜMÜŞHANE, İÇEL, KAYSERİ, KONYA, KAHRAMANMARAŞ, MUŞ, TOKAT, TUNCELİ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A5, A6, A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C3, C4, C5, C6, C9