Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene dianthoides PERS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene dianthoides PERS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : çağıllıklar ve uçurumlar
Yükseklik : 1800-4000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : K., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Gürcistan, Ermenistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BİTLİS, AĞRI, AMASYA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, NİĞDE, SİVAS, TUNCELİ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A5, A6, A7, A8, A9, B7, B9, B10, C5