Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene odontopetala FENZL

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene odontopetala FENZL

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : kayalar, uçurumlar, dağlardaki çayırlar
Yükseklik : 1500-4000
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., G., O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Lübnan, K. Irak, Suriye Çölü, K. ve KB. İran, Arabistan, Sina

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, BİTLİS, ANTALYA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, ISPARTA, KONYA, KÜTAHYA, KAHRAMANMARAŞ, MUĞLA, NİĞDE, RİZE
Based on Grids:
A7, A8, A9, B2, B3, B6, B7, B8, B9, C2, C3, C4, C5, C6, C10