Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Ranunculaceae
Genus : Delphinium L.
Taxon : Delphinium albiflorum DC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Ranunculales
Family Ranunculaceae
Genus Delphinium
Species Delphinium albiflorum DC.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : kayalık kireçtaşı yamaç, volkanik kayalık yamaç, subalpin çayır
Yükseklik : 1800-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : O. Anadolu (Çevresi), D. Anadolu
Genel Dağılımı : Bulgaristan, Yunanistan, Transkafkasya?

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, KASTAMONU, AĞRI, AMASYA, ERZURUM, TUNCELİ
Based on Grids:
A5, A9, B7, B8, B10