Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Caryophyllaceae
Genus : Silene L.
Taxon : Silene coniflora NEES

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Silene
Species Silene coniflora NEES

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : bataklık yerler
Yükseklik : 400-400
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : İtalya, İspanya, Portekiz, Filistin, İran, Suriye Çölü, K. Irak, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞANLIURFA
Based on Grids:
C7