Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Illecebraceae
Genus : Scleranthus L.
Taxon : Scleranthus uncinatus SCHUR

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Caryophyllaceae
Genus Scleranthus
Species Scleranthus uncinatus SCHUR

General Taxon Information
Ömür : Tek veya İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : açık taşlı yerler, kesekler içinde ve zanab kanıfer ormanları içinde
Yükseklik : 1800-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K., O., D. Anadolu
Genel Dağılımı : G. Avrupa, G. Rusya, Balkanlar, Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, KASTAMONU, BİTLİS, ARTVİN, ERZİNCAN, GİRESUN, KAYSERİ, KONYA, KÜTAHYA, SİVAS
Based on Grids:
A4, A7, A8, A9, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10, C9