Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Polygonaceae
Genus : Calligonum L.
Taxon : Calligonum polygonoides L.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : kumlu topraklar
Yükseklik : -1--1
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Filistin, Suriye Çölü, Ermenistan, KB. ve O. İran, Sina

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI
Based on Grids:
B10