Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Polygonaceae
Genus : Polygonum L.
Taxon : Polygonum bistorta L. subsp. carneum (KOCH) COODE ET CULLEN

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Polygonales
Family Polygonaceae
Genus Polygonum
Species Polygonum bistorta L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : yaş yerler, yamaçlar, ormanlar
Yükseklik : 1800-3600
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9, B8, C9