Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Chenopodiaceae
Genus : Beta L.
Taxon : Beta macrocarpa GUSS.

Vernacular Names of The Taxon
Yabani Pancar

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Chenopodiaceae
Genus Beta
Species Beta macrocarpa GUSS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-7
Habitat : nadas tarlaları, ruderal akarsu kenarı vejetasyonu
Yükseklik : 20-800
Endemik : Endemik değil
Element : Akdeniz
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Atlantik Adaları, K. Afrika, Portekiz, İspanya, Balear Adaları, İtalya, Sicilya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS
Based on Grids:
A10