Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Chenopodiaceae
Genus : Ceratocarpus L.
Taxon : Ceratocarpus arenarius L.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : yüksek arazi ve dağlardaki step ve çöller
Yükseklik : 1000-1900
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Balkanlar, G. Rusya, Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI
Based on Grids:
B10