Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Chenopodiaceae
Genus : Suaeda FORSSKAL EX SCOP.
Taxon : Suaeda linifolia PALL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Caryophyllidae
Order Caryophyllales
Family Chenopodiaceae
Genus Suaeda
Species Suaeda linifolia PALL.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : tuzlu nadas tarla, düzlükler
Yükseklik : 800-900
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : G. Rusya, Transhazar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS
Based on Grids:
B10