Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Chenopodiaceae
Genus : Bienertia BUNGE EX BOISS.
Taxon : Bienertia cycloptera BUNGE EX BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : tuzlu step
Yükseklik : 800-800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : G. Rusya, Kafkasya, O. Asya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR
Based on Grids:
B10