Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Chenopodiaceae
Genus : Aellenia ULBRICH
Taxon : Aellenia glauca (BIEB.) AELLEN subsp. glauca (BIEB.) AELLEN

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : çakıllı kurak tepeler, kumlu, kayalık alanlar, aşağı yukarı tuzlu topraklar
Yükseklik : 950-1070
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, İran, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AĞRI
Based on Grids:
A9, B10