Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Chenopodiaceae
Genus : Anabasis L.
Taxon : Anabasis aphylla L.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : bodur çalı veya sukkulent
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-9
Habitat : jipsli topraklarda açık yarı-çöl birliklerinde ve erozyon veya sedimantasyon ile bozulmuş marl substrate içeren tuzlu yerlerde
Yükseklik : 450-950
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. ve O. Anadolu
Genel Dağılımı : GD. Avrupa Rusya´sından Moğolistan!a kadar, güney ucuna doğru Transkafkasya ve K. İran´a kadar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ANKARA
Based on Grids:
A2, B10