Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Tamaricaeae
Genus : Tamarix L.
Taxon : Tamarix octandra (M. BIEB.) BUNGE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Violales
Family Tamaricaceae
Genus Tamarix
Species Tamarix octandra (M. BIEB.) BUNGE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : tuzlu step, Phragmites bataklıklarının kenarları
Yükseklik : 880-880
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran, G. Kafkasya, ? Kırım

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR
Based on Grids:
B10