Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Guttiferae
Genus : Hypericum L.
Taxon : Hypericum amblysepalum HOCHST.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Theales
Family Clusiaceae
Genus Hypericum
Species Hypericum amblysepalum HOCHST.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kalkerli kayalık yamaçlar ve tarlaların kenarları
Yükseklik : 700-1300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : G. ve GD. Anadolu
Genel Dağılımı : B. Suriye, Suriye Çölü, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
SİİRT, HATAY, İÇEL, ŞANLIURFA
Based on Grids:
C4, C5, C6, C7